Algemene voorwaarden

Algemeen

Definities

Leverancier: Oh My Presets ez gevestigd te Oudehofstraat 73, 9850 Deinze (geen bezoekersadres), onder KBO-nummer (0761.360.918) en BTW-nummer (BE0761360918)

Klant: degene met wie Oh My Presets een overeenkomst is aangegaan

De algemene verkoopsvoorwaarden zoals hier beschreven zijn bindend tussen klant en leverancier. Bij het goedkeuren van een offerte of aankoop van een product of dienst door de klant wordt geacht dat de klant kennis heeft genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en daarmee akkoord is gegaan. Enkel bij een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden.

Intellectuele eigendomsrechten

De klant gaat bij goedkeuring van offerte of bij aankoop van een product of dienst akkoord dat alle geleverde producten steeds eigendom blijven van Oh My Presets. Het geleverde werk (van eender welke aard) mag niet aangepast, herwerkt of doorverkocht worden door de klant of een derde partij zonder schriftelijke toestemming van de leverancier.

Alle digitale producten bij Oh My Presets zijn bedoeld voor individueel gebruik en mogen niet gedeeld worden met derde partijen. De klant zal deze originele aangekochte producten niet reproduceren, geheel of gedeeltelijk verspreiden of aanpassen. Indien de klant dit toch doet, kan de klant vervolgd worden. Een toegestane uitzondering voor het delen van de bestanden is enerzijds het gebruik binnen eenzelfde gezin (partner of kinderen) en anderzijds wanneer een preset wordt aangekocht binnen een bedrijf en deze preset uitsluitend gebruikt wordt door teamleden van ditzelfde bedrijf en dit enkel voor doeleinden die rechtstreeks met het bedrijf te maken hebben. In dit geval mag de aangekochte preset gedeeld worden onder de teamleden die voor deze doeleinden instaan.

Aanbod

Omwille van het veranderende aanbod is Oh My Presets niet verantwoordelijk voor het bewaren van producten of downloads. De producten aangeboden door Oh My Presets zijn onderhevig aan prijswijzigingen.

Herroepingsrecht

Omwille van de downloadbaarheid van de producten kunnen digitale producten niet geretourneerd of terugbetaald worden wanneer het product reeds is gedownload. Enkel wanneer het aangekochte product nog niet gedownload is, kan de klant uiterst tot 14 dagen na de aankoop een terugbetaling aanvragen. Bij ontevredenheid over een product (na downloaden) kan de klant Oh My Presets contacteren om samen te zoeken naar een oplossing.

Klachten

Klachten in verband met de afgeleverde goederen of diensten of met de factuur dienen wij te ontvangen per aangetekend schrijven binnen de 5 kalenderdagen na overdracht van de geleverde goederen of diensten of 5 kalenderdagen na verzending van de factuur. Een klacht geeft geen recht op een schorsing van de betaling of op een schadevergoeding. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van door een derde partij verzonden goederen of diensten.

Aansprakelijkheid

Oh My Presets is niet verantwoordelijk voor eventuele kleurafwijkingen bij niet-gekalibreerde schermen. Oh My Presets is niet verantwoordelijk voor schade bij bestellingen die verzonden werden via de post.

De geleverde producten en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.

Oh My Presets is niet aansprakelijk voor niet correct geleverde diensten of producten die veroorzaakt werden door het foutief doorgeven van gegevens door de klant.

Oh My Presets is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hacking van de website, phishing, fraude of andere criminele activiteiten.

Winkelwagen